Strona główna Kontakt Do pobrania 1% SmodCMS
HufiecSzczepy i drużynyDla zuchów i harcerzyDla rodzicówGaleria

Co to jest hufiec?

W ZHP hufiec jest terytorialn± wspólnot± gromad, drużyn, kręgów i innych podstawowych jednostek organizacyjnych. Oprócz jednostek podstawowych lub też zamiast nich, hufiec może skupiać zwi±zki drużyn i szczepy.


Hufiec obejmuje terytorialnie na ogół obszar powiatu, w dużych miastach – jednej lub kilku dzielnic. Hufiec ZHP Warszawa Mokotów działa na terenie trzech dzielnic: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

Hufcem kieruje wybierana co 4 lata Komenda Hufca. Jest ona wybierana przez Zjazd Hufca na którym prawo głosu maj± drużynowi i osoby pełni±ce funkcję instruktorskie.

SmodCMS v.5.03  »  © Twórcy.pl 2005-2012