Strona główna Kontakt Do pobrania 1% SmodCMS
HufiecSzczepy i drużynyDla zuchów i harcerzyDla rodzicówGaleria

Struktura hufca

Hufiec jest wspólnotą terytorialną drużyn i szczepów. W przypadku Hufca ZHP Warszawa Mokotów, w jego strukturze uwzględniane są szczepy. To w nich zrzeszone są poszczegolne drużyny i gromady. Tylko dwie drużyny w naszym hufcu nie są skupione w żadnym ze szczepów.

Poza drużynami i szczepami, ważnym zespołem w hufcu jest namiestnictwo. Skupia ono drużyny, ze względu na ich charakter. I tak: namiestnictwo zuchowe zrzesza gromady zuchowe, namiestcnitwo harcerek i harcerek starszych - drużyny żeńskie, zaś namiestnictwo harcerzy i harcerzy starszych - drużyny męski. W hufcu działa także krąg starszoharcerski - skupia drużyny starszoharcerskie, bezwzględu na to czy są one żeńskie czy męskie oraz krąg wędrowniczy.

Jednostką nadrzędna wobec hufca jest Chorągiew Stołeczna ZHP, zrzeszająca wszystkie hufce działające na terenie Warszawy i w jej okolicach.

Ważnymi zespołami działającymi w naszym hufcu są:

Wybrane przez Zjazd Hufca: Komisja Rewizyjna Hufca, Sąd Harcerski Hufca oraz Kapituła Honorowej Nakładki na Plakietkę Hufca.

Komisja Stopni Instruktorek i Komisja Stopni Instrukrów - to tam przyszli i obecni instruktorzy otwierają swoje próby na stopnie instruktorskie. Komisje dbają o wysoki poziom tych prób.

Kapituła Stopni Harcerek i Kapituła Stopni Harcerzy - dbają o to, aby stopnie wędrownicze (HO i HR) były w hufcu zdobywane, a ich poziom był wysoki. To tu można takie próby otworzyć.

Więcej na temat poszczególnych zespołów hufca, można dowiedzieć się w zakładce hufiec.

SmodCMS v.5.03  »  © Twórcy.pl 2005-2012