Mokotowiak

Informator Hufca Warszawa-Mokotów.
Tu przekazujemy Wam najważniejsze informacje

dotyczące bieżącej działalności hufca.
Niech Wam służą!

Jeśli chcielibyście zamieścić swoje ogłoszenie
w kolejnym informatorze, zapraszamy do kontaktu pod adres:
julia.kucharska@mokotow.zhp.pl.

Repozytorium plików

Jeśli brakuje Ci jakichś dokumentów, albo nie możesz czegoś znaleźć,
śmiało pisz:
biuro@mokotow.zhp.pl.

Szkoła instruktorów agrikola

Czym jest „Agrikola”?

  • Po pierwsze, „Agrikola” to wspólnota kształceniowa Hufca Warszawa-Mokotów. To uczestnicy i kadra wszystkich działań kształceniowych w hufcu (m.in. kursów instruktorskich, warsztatów i zbiórek metodycznych, kursów zastępowych). To ci, którzy przekazują własną wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz ci, którzy od nich czerpią. A ponieważ metoda harcerska cechuje się wzajemnością, można powiedzieć że kształcimy i wychowujemy się nawzajem.
  • Po drugie, „S.I. Agrikola” to nazwa Zespołu Kadry Kształcącej działającego w naszym hufcu.
  • Po trzecie, „Agrikolą” nazywamy każdy kurs instruktorski, który organizujemy.

Szkolenia

Szkoła organizuje kursy: cykliczne (HAKAN), coroczne (PWD) a także nieregularne (Drużynowych). By dowiedzieć się więcej kliknij tu lub skontaktuj się z komendantką szkoły:

phm. Katarzyna Olech-Michałowska, BOKK

katarzyna.olech-michalowska@mokotow.zhp.pl

STOPNIE

 

Komisje STOPNI INSTRUKTORSKICH

Zajmują się rozwojem instruktorów hufca

i pracą z opiekunami prób.

Spotykają się regularnie, raz w miesiącu.

Posiadają uprawnienia do nadawania stopnia podharcmistrza.

KOMISJA STOPNI INSTRUKTOREK

 

hm. Joanna Kubiaczyk - przewodnicząca

hm. Joanna Nurek

hm. Iwona Pyza

hm. Janina Zaczek - Peplinska

hm. Natalia Gorgol

phm. Anna Ziętek

phm. Urszula Gumińska-Kurek

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORÓW

 

hm. Adam Kubiaczyk - przewodnicząca

hm. Jan Brutkowski

phm. Mikołaj Harasimowicz

phm. Antoni Morawski

joanna.kubiaczyk@mokotow.zhp.pl

ksiek@mokotow.zhp.pl

adam.kubiaczyk@mokotow.zhp.pl

ksiow@mokotow.zhp.pl

Terminy spotkań

11.10, 8.11, 13.12, 10.01, 14.02,

14.03, 11.04, 9.05, 13.06.

Terminy spotkań

18.10, 15.11, 20.12, 10.01, 21.02,

21.03, 18.04, 16.05, 20.06.

KAPITUŁy STOPNI HARCERSKICH

Zajmują się rozwojem harcerskim wędrowników hufca.

Wspierają kapituły działające w środowiskach.

Prowadzą próby na stopnie HO i HR.

KAPITUŁA STOPNI HARCEREK

phm. Aneta Soszka - przewodnicząca

phm. Katarzyna Olech-Michałowska

phm. Katarzyna Lach

 pwd. Agnieszka Buraczyńska

 pwd. Anna Kowalczyk

 pwd. Karolina Tomczyk

KAPITUŁA STOPNIa HARCERZa orlego

pwd. Michał Matycz HR - przewodniczący

pwd. Mateusz Gaweł HR

phm. Tadeusz Pieńkowski HO

pwd. Michał Zając HR

mikolaj.olszewski@mokotow.zhp.pl

aneta.soszka53@gmail.com

międzyśrodowiskowa KAPITUŁA STOPNIA

HARCERZA rzeczypospolitej

phm. Mikołaj Olszewski HR - przewodniczący

pwd. Michał Matycz HR

phm. Paweł Rubach HR (Stowarzyszenie Harcerskie)

phm. Michał Senk HR

hm. Marcin Wysmułek HR

michal.matycz@mokotow.zhp.pl

Plakietka hufca zhp
warszawa mokotów

 

NAMiestnictwa

Namiestnictwa to wspólnoty drużynowych i przybocznych. Odpowiadają za wspieranie drużyn w pracy metodycznej, a także w obszarze pracy z kadrą. Organizują rajdy i spotkania integrujące społeczność drużynowych. W hufcu działa 5 namiestnictw:

Namiestnictwo Zuchowe

Komendantka: phm. Dorota Nurek

dorota.nurek@mokotow.zhp.pl

 

Rada Namiestnictwa:

phm. Barbara Łochowska

phm. Urszula Gumińska-Kurek

phm. Klara Gubera

phm. Mateusz Gaweł

pwd. Anna Haber

pwd. Elżbieta Pindelska

pwd. Marcel Świerkocki

dh Aleksandra Krukowska

Namiestnictwo HARCEREK

Komendantka: pwd. Justyna Krakowska

justyna.krakowska@mokotow.zhp.pl

 

Rada Namiestnictwa:

phm. Katarzyna Olech-Michałowska

phm. Julia Ryszkiewicz

phm. Dominika Werko

pwd. Angelika Bałazy

pwd. Maria Przeciszewska

pwd. Paulina Stypułkowska

pwd. Aleksandra Ciok

pwd. Izabela Jurkowska

Namiestnictwo HARCERZY

Komendant: phm. Michał Michałowski

michal.michalowski@mokotow.zhp.pl

 

Rada Namiestnictwa:

phm. Mikołaj Harasimowicz

phm. Igor Sawicki

phm. Jakub Ochremiak

pwd. Krzysztof Markiewicz

pwd. Marek Misiurewicz

Namiestnictwo STARSZOHARCERSKIE

Komendantka: phm. Aleksandra Ochremiak

aleksandra.ochremiak@mokotow.zhp.pl

 

Rada Namiestnictwa:

pwd. Paulina Bałazy

pwd. Zuzanna Kopcińska

pwd. Anna Kowalczyk

pwd. Zofia Ryszkiewicz

Namiestnictwo WĘDROWNICZE

Komendant: phm. Michał Ochremiak

michal.ochremiak@mokotow.zhp.pl