HUFIEC

O nas

Hufiec Mokotów jakim go znamy, powstał 15 grudnia 1960 r. z połączenia Hufców Mokotów Zachód i  Mokotów wschód z Wilanowem. Pierwszym Komendantem był hm. Kazimierz Burchardt. Siedziba Hufca była wówczas w al. Niepodległości 129.

 

Od 1966 roku hufiec starał się o to, by zdobyć imię Szarych Szeregów. Wtedy nie było to łatwe – dla komunistycznych władz nie był to bohater do zaakceptowania. Komendzie hufca w staraniach pomagali Stanisław Broniewski „Orsza” i Zygmunt Kaczyński „Wesoły”. Imię udało się zdobyć dopiero we wrześniu 1967 roku. Wtedy też hufcowi nadano sztandar, który wcześniej samodzielnie haftowali nasi harcerze.

 

Dziś hufiec to ponad 50 drużyn, 1000 zuchów, harcerzy i harcerek, a także blisko 100 instruktorów, którzy służą swoim czasem, by - zgodnie z mottem Roberta Baden-Powella - poprzez pracę z młodzieżą zostawić świat nieco lepszym, niż go zastali.

50

lat dbamy o tradycję

Szarych Szeregów

103

instruktorów

działa z nami

1102

HARCERZY

liczy nasz hufiec

17459

harcerskich mejli

wysłaliśmy w 2016 roku

Komenda hufca

członek komendy ds. kwatermistrzowskich

phm. Igor Sawicki - obecnie pełni również funkcję komendanta szczepu 413WDHiZ. W hufcu odpowiada za stanicę, sprzęt oraz wsparcie kwatermistrzów środowisk.

Członkini komendy ds. pracy z kadrą

phm. Dorota Nurek - obecnie pełni także funkcję komendantki namiestnictwa zuchowego. W komendzie odpowiada za wsparcie komendantów szczepów, koordynację prac kapituł stopni harcerskich i komisji stopni instruktorskich

KOMENDANT

phm. Michał Michałowski - prowadził drużynę harcerzy, był komendantem szczepu 155i201 WDHiZ, a także członkiem poprzedniej komendy hufca ds. organizacyjnych.  Zawodowo zajmuje się doradztwem personalnym. W hufcu odpowiada za koordynację pracy komendy i pracę ze szczepowymi.

Skarbniczka

hm. Joanna Nurek - komendantka hufca w latach 2011-2015, przewodnicząca Rady Chorągwi, prywatnie pasjonatka górskich wędrówek.

W hufcu odpowiada za finanse, a także pracę z kwatermistrzami szczepów.

członkini komendy ds. kształcenia

phm. Katarzyna Olech-Michałowska - prowadziła gromadę zuchową, była członkinią komendy szczepu 155i201 WDHiZ, namiestniczką harcerek. Zawodowo jest architektką. W komendzie odpowiada za ZKK S.I. Agrikola.

Członkini komendy ds. programu

hm. Natalia Gorgol - prowadziła drużynę starszoharcerską w Kaliszu, pracowała w wydziale programowym GK ZHP. Z wykształcenia jest historykiem, z pasji - przewodniczką po Muzeum Powstania Warszawskiego. W komendzie odpowiada za wsparcie programowe drużynowych i program hufca.

ZASTępczyni komendanta ds. organizacji

phm. Julia Kucharska - prowadziła gromadę zuchową oraz była zastępczynią komendantki szczepu 328 WDHiZ Horda w hufcu Warszawa-Centrum. Przez 2 lata pełniła służbę w biurze Chorągwi Stołecznej ZHP. Pracuje w dziale AML Citibank Europe. W komendzie odpowiada za HALiZ, biuro hufca, promocję i dokumentację.

CIAŁA HUFCA

BIURO HUFCA

Zajmuje się sprawami administracyjnymi hufca.

Wspiera pracę komendy i drużynowych.

phm. Julia Kucharska - szefowa biura

hm. Iwona Pyza - pełnomocniczka ds. HALiZ

pwd. Paulina Stypułkowska - instruktorka ds. promocji

pwd. Michał Zając - pełnomocnik ds. ewidencji

phm. Marta Rybińska - instruktorka biura

pwd. Paweł Kaczmarski - instruktor ds. IT

biuro@mokotow.zhp.pl

NAMIESTNICTWA

Namiestnictwa to wspólnoty drużynowych i przybocznych. Odpowiadają za wspieranie drużyn w pracy metodycznej, a także w obszarze pracy z kadrą. Organizują rajdy i spotkania integrujące społeczność drużynowych.

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA

To wybierane przez Zjazd ciało kontrolne hufca. Wspiera drużyny i szczepy w tym, by działały zgodnie z przepisami.

hm. Iwona Pyza - przewodnicząca

phm. Angelika Bałazy

pwd. Paulina Stypułkowska

pwd. Michał Zając

SĄD HARCERSKI HUFCA

To wybierany przez Zjazd sąd koleżeński. Zajmuje się rozstrzyganiem sporów między instruktorami, ale także służy radą w innych sprawach. Gromadzi harcmistrzów z dużym doświadczeniem.`

hm. Sławomir Szczepanik - przewodniczący

hm. Adam Kubiaczyk - członek

hm. Dorota Całka - członkini

slawomir.szczepanik@mokotow.zhp.pl

KAPITUŁA HONOROWEJ NAKŁADKI NA PLAKIETKĘ HUFCA

To wybierane przez Zjazd ciało, które zajmuje się przyznawaniem najwyższego instruktorskiego wyróżnienia hufca.

hm. Dorota Całka - przewodnicząca

hm. Marcin Adamski - członek

hm. Adam Kubiaczyk - członek

hm. Joanna Kubiaczyk - członkini

hm. Joanna Nurek - członkini

dorota.calka@rn.zhp.pl

KOMISJA STOPNI INSTRUKTOREK

Zajmuje się rozwojem instruktorskim i pracą z opiekunkami prób. Spotyka się regularnie, raz w miesiącu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia podharcmistrzyni.

hm. Joanna Kubiaczyk - przewodnicząca

joanna.kubiaczyk@mokotow.zhp.pl

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORÓW

Zajmuje się rozwojem instruktorskim i pracą z opiekunami prób. Spotyka się regularnie, raz w miesiącu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia podharcmistrza.

hm. Adam Kubiaczyk - przewodniczący

adam.kubiaczyk@mokotow.zhp.pl

KAPITUŁA STOPNI HARCEREK

Zajmuje się rozwojem harcerskim wędrowniczek hufca.

Wspiera kapituły działające w środowiskach.

phm. Aneta Soszka - przewodnicząca

aneta.soszka53@gmail.com

międzyśrodowiskowa kapituła stopnia harcerza rzeczypospolitej

Zajmuje się rozwojem harcerskim wędrowników hufca.

Wspiera kapituły działające w środowiskach.

phm. Mikołaj Olszewski - przewodniczący

mikolaj.olszewski@mokotow.zhp.pl

KAPITUŁA STOPNIA HARCERZA ORLEGO

Zajmuje się rozwojem harcerskim wędrowników hufca.

Wspiera kapituły działające w środowiskach.

phm. Michał Matycz HR - przewodniczący

michal.matycz@mokotow.zhp.pl

SZCZEPY

Hufiec Mokotów zrzesza 10 szczepów i 2 środowiska. Szczepy są terenowymi jednostkami zrzeszającymi drużyny. Zadaniem szczepów jest tworzenie warunków do ich działania i rozwoju. Szczepy działają na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie.

 

Kliknij w szczep by dowiedzieć się o nim więcej.

23WDHiZ

Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych "Pomarańczarnia" im. K. K. Baczyńskiego

40WDHiZ

Szczep 40 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Mieczysława Bema

53 WDHiGZ

Szczep 53 Warszawskich Drużyn i Gromad Zuchowych im. gen. Józefa Zachariasza Bema

69 WDHiZ

Szczep 69 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Monte Cassino

154 WDHiZ

Szczep 154 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego

155&201 WDHiZ

Szczep 155 i 201 Warszawskich Drużyn Harcerskich

i Zuchowych im. Aleksandra Kamińskiego "Kamyka"

156&414 WDHiZ

Szczep 156 i 414 Warszawskich Drużyn Harcerskich

i Zuchowych im. Józefa Szczepańskiego „ZIUTKA”

208 WDHiZ

Szczep 208 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych  im. Batalionu „PARASOL”

307 WDHiZ

307 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Pułku AK "Baszta"

413 WDHiZ

Szczep 413 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro"

191 WDH

60 WDH

samodzielne środowiska

60 WDH-y "UFO" i 60 WDW

191 WDH-ek "Młody Las" i 191 WDH-y "Źródło"

KALENDARZ

Aby dodać kalendarz do swoich kalendarzy
lub wyświetlić pełen widok kliknij tu.

loading...

 

Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

Admin strony: Biuro Hufca biuro@mokotow.zhp.pl,

autor: Marek Misiurewicz

ZHP realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030