Szkoła instruktorów agrikola

O SZKOLE

„Agrikola” to hasło, które przez lata zyskało w naszym Hufcu w wiele znaczeń. Dla całych harcerskich pokoleń „Agrikola” to pierwsze kroki stawiane na instruktorskiej drodze, kursy i warsztaty, dyskusje, przyjaźnie, pomysły na samokształcenie.

 

Czym jest „Agrikola”?

 • Po pierwsze, „Agrikola” to wspólnota kształceniowa Hufca Warszawa-Mokotów. To uczestnicy i kadra wszystkich działań kształceniowych w hufcu (m.in. kursów instruktorskich, warsztatów i zbiórek metodycznych, kursów zastępowych). To ci, którzy przekazują własną wiedzę, umiejętności i doświadczenie oraz ci, którzy od nich czerpią. A ponieważ metoda harcerska cechuje się wzajemnością, można powiedzieć że kształcimy i wychowujemy się nawzajem.
 • Po drugie, „S.I. Agrikola” to nazwa Zespołu Kadry Kształcącej działającego w naszym hufcu.
 • Po trzecie, „Agrikolą” nazywamy każdy kurs instruktorski, który organizujemy.

 

Kilka słów o historii „Agrikoli”…

Korzeni Agrikoli należy szukać jeszcze w Mokotowskim Uniwersytecie Harcerskim. Pod taką nazwą, przez wiele lat, odbywało się w naszym hufcu kształcenie. W latach siedemdziesiątych, po raz pierwszy, ktoś poddał w wątpliwość zasadność tej nazwy i zaproponował wprowadzenie nowej, bardziej związanej z Szarymi Szeregami. Przyjęto nazwę „Agrikola” – od  szaroszeregowej podchorążówki. Początkowo kursy „Agrikoli” miały charakter wykładowy, a na przełomie lat 80` i 90` zyskały nową, interaktywną i przeżyciową formułę. Taki model kursów instruktorskich przyświeca nam również dzisiaj. Dbamy o to, aby nasi uczestnicy przeżyli instruktorską przygodę, którą będą mogli przełożyć na pracę swoich zastępów, drużyn i szczepów.

 • Praca z poziomem przewodnikowskim – to głównie kursy (przewodnikowski i drużynowych) oraz zbiórki o tematyce metodycznej prowadzone w namiestnictwach
 • Praca z poziomem podharcmistrzowskim – to wsparcie instruktorów w poszukiwaniu własnej ścieżki kształceniowej oraz korzystaniu z oferty zewnętrznej (chorągwianej, związkowej) oraz organizowane w miarę potrzeb kursy podharcmistrzowskie i kursy komend szczepów

 

 

KADRA

Kadrę szkoły stanowią instruktorzy Hufca Mokotów z odpowiednim stażem, wiedzą i doświadczeniem.

Komendantka Szkoły:

TERMINARZ

 

HAKAN - Kurs Podharcmistrzowski

biwak LUDZIE - 23-25 lutego 2018 r.

biwak METODA - 27 kwietnia – 2 maja 2018 r.

biwak MISJA - 14-16 września 2018 r.

 

SUPERMOCNI - Kurs Przewodnikowski
najbliższy w ferie zimowe 2019 r.

 

Leśny Kurs Drużynowych

najbliższy w wakacje 2018 r.

Kurs przewodnikowski SUPERMOCNI

 

Budować więzi. Być inspiracją. Stwarzać możliwość przetestowania swoich możliwości fizycznych. Dać okazję do wysiłku – fizycznego i intelektualnego. Zmierzyć się z sobą. To oferuje kurs przewodnikowski.

 

Kurs opiera się na przykładzie własnym instruktora, który prowadzi zastęp kursowy. Pozwala zorientować się, gdzie jest Twoje harcerskie miejsce. Stawia Ci pytania. Wyzwania.

 

Aby go zaliczyć musisz:

 • brać w nim aktywny udział,
 • zaplanować swoją próbę przewodnikowską,
 • odpowiedzieć sobie na pytania: kim jest instruktor? Po co przyjechałeś/aś na kurs? Co na nim zyskałeś/aś?
 • Twoja postawa nie może budzić zastrzeżeń kadry.

 

Kurs ma aktywną formę.

Jest poprzedzony przygotowaniami w zastępach.

Kurs podharcmistrzowski HAKAN

 

Koncepcja opiera się na trzech filarach pracy każdego instruktora. Są to:

LUDZIE – umiejętność budowania zespołu i prowadzenia jego pracy, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, budowanie instruktorskiego autorytetu w oparciu o swoje mocne strony

METODA – rozumienie i „czucie” metody harcerskiej, umiejętność posługiwania się nią w każdych okolicznościach i w dowolnej grupie wiekowej, pogłębiona świadomość wychowawcza

MISJA – umiejętność określania długofalowych celów instruktorskiego działania, rozumienie misji ZHP i roli harcerstwa we współczesnym świecie

 

Formuła kursu:

Kurs składa się z trzech biwaków (LUDZIE, METODA, MISJA), które będą powtarzały się w kolejnych latach w podobnych terminach, formie i zakresie tematycznym.

 

 • Do grupy kursowej można dołączyć w dowolnym momencie
 • Warunkiem ukończenia kursu jest udział w trzech biwakach (w dowolnej kolejności – rekrutację na kurs prowadzimy przez cały czas), uzyskanie pozytywnej opinii kadry kursu i zrealizowanie indywidualnego zadania instruktorskiego związanego z własnym środowiskiem harcerskiego działania.
 • Kurs ma charakter przeżyciowy, jest instruktorskim wyzwaniem, polem do wymiany doświadczeń, a także okazją do pogłębiania swojego spojrzenia na harcerstwo

Leśne kursy drużynowych

Kurs ten będzie organizowany latem, w lesie, w puszczańskiej formie obozowej, tak by dostarczyć kursantom autentycznego doświadczenia obozu drużyny. Zależy nam na ukształtowaniu dojrzałego instruktora, który będzie świetnym liderem, wychowawcą, nie będzie bał się podejmowania wyzwań, będzie wzorem do naśladowania dla osób, z którymi pracuje.

 

phm. Katarzyna Olech-Michałowska, BOKK

katarzyna.olech-michalowska@mokotow.zhp.pl

(…) Rozpoczęła się praca. Ogromny aparat szkoły tak pochłonął kadrę, że inne agendy centrum właściwie niewiele wyszły poza fazę projektowania. Szkoła natomiast szła. Przybrała sobie kryptonim „Agrykola”, nawiązując do najpiękniejszej tradycji polskich podchorążych, do 1830 roku i tej nocy listopadowej, która nazwy Łazienki, Belweder i Agrykola wprowadziła do historii (…). Komenda Szkoły ustaliła odznakę pamiątkową dla absolwentów i instruktorów. Odznaka była niewielka i estetyczna – mały dębowy listek i  na nim dyskretna literka „a”.

 

Stanisław Broniewski, „Całym życiem”

Hufiec ZHP

Warszawa Mokotów

im. Szarych Szeregów

BIURO

STREFA INSTRUKTORA

 

Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów.

Admin strony: Biuro Hufca biuro@mokotow.zhp.pl,

autor: Marek Misiurewicz

ZHP realizuje działania finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030