Hufiec ZHP

Warszawa Mokotów

im. Szarych Szeregów

Misja ZHP

PO CO NAM HARCERSTWO?

„Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go…”

Uczymy samodzielności, zachęcamy do brania odpowiedzialności za własne decyzje i działania, do dbania o własny rozwój. Naszymi działaniami nie konkurujemy z rodzicami czy szkołą. Pracę wychowawczą prowadzimy w stałej współpracy z nimi. Wszystko to ma sens tylko wtedy, gdy służy wspieraniu młodego człowieka.

„…we wszechstronnym rozwoju…”

Tak układamy pracę, tworzymy program czy dzielimy zadania, aby umożliwiać wszechstronny – duchowy, emocjonalny, intelektualny, społeczny i fizyczny – rozwój. Patrzymy na człowieka jako na pewną całość i wspieramy go takiego jaki jest. Nie to wyróżnia nas spośród innych organizacji pozarządowych, że zajmujemy się takim czy innym rozwojem. Wyróżnia nas i jest dla nas cenne to, że te wszystkie sfery rozwoju są dla nas obiektem troski jednocześnie, stale i równoważnie.

„…i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”

Kształtowanie charakteru wymaga aktywnej postawy wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości. Jesteśmy elementami większej całości – funkcjonujemy wśród innych ludzi, w określonych warunkach, spotykamy się z różnorodnymi postawami wobec życia. Chcemy przygotować młodego człowieka do samodzielnego stawiania sobie coraz wyżej poprzeczki. Do wymagania od siebie i niezgody na bylejakość. Ważne dla nas są umiejętności, wiedza i przeżycia, ale mają one być narzędziem do kształtowania charakteru, a nie to kształtowanie zastąpić.