Hufiec ZHP

Warszawa Mokotów

im. Szarych Szeregów

Kontakt do szczepowych

Szczep:Osoba odpowiedzialna:Mail kontaktowy
23Alicja Chmielewskachmielewska.alicja@zhp.net.pl
40Klara Guberaklara.gubera@zhp.net.pl
53Angelique Pirttinenangelique.pirttinen@zhp.net.pl
69Adrianna Czarnockaadrianna.czarnocka@zhp.net.pl
154Magda Kalińskamagda.kalinska@zhp.net.pl
191Maurycy Przyrowskimaurycy.przyrowski@zhp.net.pl
208Jerzy Piwkowskijerzy.piwkowski@zhp.net.pl
307Klaudia Chmielewskachmielewska.klaudia@zhp.net.pl
413Magda Urbańskamagdalena.urbanska@zhp.net.pl
155 i 201Paulina Stypułkowskapaulina.stypulkowska@zhp.net.pl
156 i 414Aleksandra Ciokaleksandra.ciok@zhp.net.pl
Związek Drużyn
Wilanów
Artur Czarnockiartur.czarnocki@mokotow.zhp.pl