Hufiec ZHP

Warszawa Mokotów

im. Szarych Szeregów

Ciała hufca

Biuro Hufca

Zajmuje się sprawami administracyjnymi hufca. Wspiera pracę komendy i drużynowych.

Namiestnictwa

Namiestnictwa to wspólnoty drużynowych i przybocznych. Odpowiadają za wspieranie drużyn w pracy metodycznej, a także w obszarze pracy z kadrą. Organizują rajdy i spotkania integrujące społeczność drużynowych. W hufcu działa 5 namiestnictw:

Komisja Rewizyjna

To wybierane przez Zjazd ciało kontrolne hufca. Wspiera drużyny i szczepy w tym, by działały zgodnie z przepisami.