Hufiec ZHP

Warszawa Mokotów

im. Szarych Szeregów

Dane do FV

DANE STOWARZYSZENIA:

Chorągiew Stołeczna ZHP

Hufiec Warszawa-Mokotów

ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa

REGON: 140786064

NIP: 527-252-61-38

KRS: 0000268913