Hufiec ZHP

Warszawa Mokotów

im. Szarych Szeregów

Komenda hufca

phm. Michał Matycz
Komendant hufca 

phm. Adam Olbrych

Skarbnik Hufca

phm. Magdalena Reich

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. Szczepów

phm. Angelique Pirttinen

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. Rozwoju instruktorskiego

phm. Julita Dolecka

Zastępczyni Komendanta Hufca ds. Wsparcia metodycznego