Mapa Szkół

Hufiec Mokotów zrzesza 10 szczepów i 2 środowiska. Szczepy są terenowymi jednostkami zrzeszającymi drużyny. Zadaniem szczepów jest tworzenie warunków do ich działania i rozwoju. Szczepy działają na Mokotowie, Ursynowie i w Wilanowie.

Szczep 23 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Pomarańczarnia” im. K. K. Baczyńskiego 40WDHiZ

Szczep 40 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Mieczysława Bema 53 WDHIGZ

Szczep 53 Warszawskich Drużyn i Gromad Zuchowych im. gen. Józefa Zachariasza Bema 69 WDHiZ

Szczep 69 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Monte Cassino 154 WDHiZ

Szczep 154 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego 155&201 WDHiZ

Szczep 155 i 201 Warszawskich Drużyn Harcerskich

i Zuchowych im. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” 156&414 WDHiZ

Szczep 156 i 414 Warszawskich Drużyn Harcerskich

i Zuchowych im. Józefa Szczepańskiego „ZIUTKA” 208 WDHiZ

Szczep 208 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych  im. Batalionu „PARASOL”

307 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Pułku AK „Baszta”413 WDHiZ

Szczep 413 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro”191 WDH60 WDH

SAMODZIELNE ŚRODOWISKA

60 WDH-y „UFO” i 60 WDW

191 WDH-ek „Młody Las” i 191 WDH-y „Źródło”